Leveringsvoorwaarden Obelix verhuizingen

Alle tarieven die op onze site of via de mail zijn afgesproken zijn inclusief 21% BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Wij rekenen de uren vanaf het moment dat wij vertrekken van standplaats tot terugkomst standplaats.

 • Onze verhuizers mogen risicovol werk weigeren.
 • Onze verhuizers mogen geen waterleidingen afsluiten of loskoppelen.
 • Onze verhuizers zijn niet bevoegd om in muren of plafonds te boren.
 • Wij mogen geen lampen of andere apparaten aan of afkoppelen.
 • Op de dag van verhuizing dient aan het einde van de verhuizing het hele bedrag te worden afgerekend. Als er overslag of opslag is, dan moet de eigenaar van de goederen deze zelf verzekeren.
 • Bij opslag dient u de goederen te verzekeren door uw inboedelverzekering tijdens de opslag over te zetten op het adres van de opslagloods.
 • Onze offertes worden zo mogelijk schriftelijk per email uitgebracht.
 • In de offerte worden de werkzaamheden en de prijs inclusief de BTW vermeld en de wijze van betaling.
 • Prijzen zijn exclusief parkeerontheffingen en vergunningen.
 • De betaling is contant of per pin aan het einde van de verhuizing.
 • Uw inboedel is verzekerd tegen verhuis- en transportschade tot maximaal 100.000,- euro.
 • Direct waarneembare schade dient na de verhuizing te worden gemeld.
  Niet direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk echter uiterlijk binnen veertien dagen na de verhuizing aan Obelix verhuizingen worden gemeld. De melding dient schriftelijke per email inclusief bijbehorende foto’s te worden door gegeven. De vergoeding is een redelijk bedrag voor herstel of de waarde van het goed op het moment van de verhuizing.
 • De overeenkomst mag kosteloos tot 10 dagen voor de verhuizing worden geannuleerd, hierna volgt een schadevergoeding van 50% van de verhuisprijs. De annulering dient schriftelijk per email te worden gedaan.
 • De overeenkomst mag worden gewijzigd of worden verplaatst naar een andere datum, mits dit uitvoerbaar is voor Obelix, hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wij, Obelix verhuizingen zijn verzekerd bij TVM.